Maeltydt "De Grootte Ganz"

Deegh ende Vullinck van Vleesch uit den hoven
***
Potaege van Ossenvleesch
ofte
Potaege van Droge Peulen ende Nat
***
Gestampte Gemusen ende Speck
ofte
Bil van den Hoender met Bourgondische Sause
***
Kluifmaaltydt van geherste Ribben van 't Verken
totdat ghenough is
ofte
Zalmforel met Thimoen ende Look uit den hoven
***
Rystepap totdat ghenough is

29,95€ per Hoofde