Hoore Het Aen ende Zegge Het Voort

In onse Schoone Kelders van
De Grootte Ganz
sult gy by
Kaersenlicht ende Muziek
onse Leckere Maeltydt
met Lepel, uwen Handen
ende Mes schransen

By dezen Leckere Maeltydt
sult gy Drincke uit enen Kroeze

By den Welgekomen Binnenkomst
kunde gy om te beginne voor den Maeltydt
van onsen leckere Hipocras drincke
voor 3,95€ per Hoofde

Voor uwen gehele gezelschap sult gy moete kiese
voor Ene Maeltydt uit Alle Maeltydts zodat eenieder
aen uwen Tafel enen en dezelfde Maeltydt schranst

Uit de leckere Gerechten van uwen Maeltydt
moogt gy zelf kiese wat gy zelf wil schranse

By d'enen Maeltydt sult gy ook voor uwen Dorst moete kiese tusse
nen Cleynen Dorst ofte nen Grootten Dorst
ofte den Heele Grootten Dorst

Zegge het tege uwen Waard