Maeltydt "De Grootte Ganz" ende "Den Heele Grootten Dorst"

Uwen Maeltydt "De Grootte Ganz"

Deegh ende Vullinck van Vleesch uit den hoven
***
Potage van Ossenvleesch
ofte
Potage van Droge Peulen ende nat
***
Gestampte Gemusen ende Speck
ofte
Bil van den Hoender met Bourgondische sause
***
Kluifmaaltijdt van geherste Ribben van ‘t Verken
totdat ghenough is
ofte
Zalmforel met Thimoen ende Look uit den hoven
***
Rijstepap totdat ghenough is

 

"Den Heele Grootten Dorst"

Ge moogt gy drincke
Soveel 't Uwe belieft
in uwen Kroeze van

Bier van de Hertog J'han
ofte
Suyckerwater voor uwen Koetsier
ofte
Waeter voor uwen Paerd
ofte
Wyn van den Boer

Uwen drincke sal Uwe gegeve worde
tot voor de Rystepap

 

€ 49,90 per Hoofde