"Den Heele Grootten Dorst" by den Maeltydt "De Grootte Ganz"

Den Heele Grootten Dorst sult gy alleen maar
metde Heel Uwe Gezelschap moge neme en
dan moogt gy drincke

Soveel 't Uwe Gezelschap belieft

In uwe Kroeze van

Bier van den Hertog J'han
ofte
Suyckerwaeter voor uwen Koetsier
ofte
Waeter voor uwen Paerd
ofte
Wyn van den Boer

Uwen drincke sal Uwe gegeve worde
tot voor de rystepap

19,95€ per Hoofde