"De Cleynen Dorst" by den Maeltydt

Ge moogt gy kiese ofte gy wil

Ene Halve Liter in uwe Kroeze van

Bier van den Hertog J'han
ofte
Suyckerwaeter voor uwen Koetsier
ofte
Waeter voor uwen Paard

Oftewel

Mere dan Dertig Lepels
Wijn van den Boer in ene Cleyne Kruyck

4,95€ per Hoofde